online vzdělávání

Kdo vás bude vzdělávat

Dlouholeté zkušenosti a odbornost jsou hlavním pilířem naší práce. 
KDO JSME MY

Liga za duševné zdravie

Jsme nepolitické, charitativní, humanitní, neprofesionální, nezávislé zájmové sdružení občanů a právnických osob a jeho cílem je aktivní podpora duševního zdraví. Mezi naše hlavní aktivity patří osvěta, která je důležitým pilířem prevence duševních problémů ve společnosti. Když mluvíme o duševním zdraví, nemáme na mysli pouze úzký okruh duševních nemocí nebo poruch, ale celou škálu duševních problémů nebo forem duševní nepohody, které v různé míře můžeme zažívat v životě všichni. Naše online kurzy jsou vytvořené se záměrem stát se oporou pro rozhovory, které se nám vedou těžce, no pro naše blízké a přátele s duševními problémy jsou velmi potřebné. Cílem je zlepšení komunikace mezi lidmi - ať už v kruhu rodiny, přátel nebo v pracovním prostředí. Kurzy poskytují jednoduché orientační body a informace, které nás nasměrují k lepšímu pochopení toho, co se v člověku s duševním problémem odehrává, způsoby pokládání otázek a vedení rozhovorů, které člověka nasměrují k včasnému vyhledání pomoci.

Váš inštruktor

Michal Bača

Studium psychologie ukončil v roce 2009 a více než 20 let se věnoval rozvoji manažerů a zaměstnanců ve velkým firmách. Aktuálně poskytuje individuální psychologické konzultace a také koučink zaměřený na rozvoj leadershipu a řešení náročných situací. Pro online školu Ligy za duševné zdravie připravil a vede sérii kurzů “Jak mluvit s člověkem v duševní nepohodě” ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA.
Patrick Jones - Course author
“O duševním zdraví si můžeme povídat s kýmkoliv. Jen je nutné vědět, jak na to.”
— Michal Bača, psycholog

Words I live by