Další z kurzů, který vám přináší Liga za duševní zdraví. Tentokrát si Michal Bača bude povídat o zkušenostech se schizofrenií.
Více informací
o schizofrenii naleznete v online Knižnici - Liga za duševné zdravie (dusevnezdravie.sk)
Write your awesome label here.

Definice schizofrenie

Pojem schizofrenie zavedl psychiatr Eugen Bleuler v roce 1911. Dnes tímto pojmem označujeme diagnózu, pro kterou jsou typické následující subjektivní projevy: ozvučování myšlenek, vkládání či odebírání myšlenek, vysílání myšlenek, bludy, kontrolování, ovlivňování nebo ovládání bludů, halucinace hlasů komentujících nebo diskutujících v třetí osobě, poruchy myšlenkových pochodů, katatonie a negativní příznaky. Vzhledem na různorodost a proměnlivost těchto příznaků, jejich původ a odpověď člověka na léčbu se o této duševní poruše dá spíše mluvit jako o skupině schizofrenií respektive o poruchách schizofrenního spektra.