Další z kurzů, který vám přináší Liga za duševní zdraví. Tentokrát si Michal Bača bude povídat na téma syndromu úzkosti.
Write your awesome label here.

Definice úzkostných poruch

Podle údajů WHO 20 až 25% populace prožívá v určitém období života nějakou podobu úzkostné poruchy. Jejich výskyt ve světě roste. Začínají v pozdějším teenagerovském věku, rané dospělosti nebo v období mezi 20-tým a 30-tým rokem. Mohou se objevovat už i v dětském věku. Úzkostné poruchy jsou často přidružené k nějakému tělesnému onemocnění nebo jsou součástí jiných psychických poruch a nemocí (deprese, drogová závislost, onemocnění mozku).