Liga za duševné zdravie Vám přináší druhý ze série kurzů “Jak mluvit…” Tentokrát na téma závislosti na alkoholu.
Write your awesome label here.

Syndrom závislosti od alkoholu

Začátkem 80. let 20. století termín alkoholismus nahradil výraz syndrom závislosti na alkoholu, respektive „alcohol addiction“. Syndrom závislosti na alkoholu označuje soubor fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, kdy požívání alkoholu získává u jedince vyšší prioritu než jiné formy chování, které byly u něj do té doby více ceněné. Centrální popisnou charakteristikou je touha (často silná, neodolatelná) požívat alkohol, označovaná jako craving. Návrat k požívání alkoholu po období abstinence vede často k rychlejšímu opětovnému objevování dalších příznaků syndromu závislosti, než je tomu u osob, které nejsou závislé.